Biz Bize Yemekli Toplantımız 30 Kasım 2022 Çarşamba günü Onhan Otel'de gerçekleitirildi.