GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI  

İŞLETMELERDE STRATEJİK YAPILANMA MALİ DESTEK PROGRAMI  

  “BALIKESİR İŞ DÜNYASINDA DEĞİŞİM VE GELİŞİM ZAMANI” PROJESİ 

TR22/19/SAYA/0004

  

PROJE TEMEL FAALİYET DETAYLARI

  

1. Proje koordinasyon toplantısı
2. Proje ofisi kurulumu
3. Proje görünürlük materyallerinin hazırlanması
4. Proje açılıs lansmanının yapılması
5. Isletmelerin yönetim altyapısının gelistirilmesi egitimleri:
a- Mevcut durum analizi, yol haritası, stratejik planlar
b- Eğitimler; 

Yönetim altyapılarının geliştirilmesi, 

-Kalite ve markalaşma,  

-Kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik sağlama, 

-Çağın teknolojik dönüşümüne, yüksek nitelikli, verimli ve uluslararası bağlantıları güçlü biçimde entegre olma, 

-Dijital pazarlama ve e-ticaret altyapılarını geliştirme süreçlerine katkı sunmak, 

-Firmaların dijital unsurlardan yararlanarak pazarlama faaliyetlerini geliştirme, 

-Kurumsallaşma ve marka yönetim kabiliyetlerini artırma, 

-Yurt dışı pazar araştırması ve fizibilitesi yapma, 

-E-ticaret ve dış ticaret alt yapılarını oluşturup ihracat kapasitelerini artırarak ilk önce firmalara daha sonra Balıkesir ekonomisi ve Türkiye ekonomisine katma değer yaratmak amaçlanmaktadır. 

6. Sürdürülebilir altyapının gelistirilmesine yönelik egitimler: verimliligin artırılması, kaynak kullanımında optimizasyon, dijitaldönüsüm e-uygulamalar ve bulut sistemleri, kurumsalsürdürülebilirlik, ERP Kullanımı 

7. Proje faaliyetlerini uygulama süreçlerinde isletmeler için
mentorlük destekleri

8. Izmir Gümrük Birliği ziyareti

9. Mersin ticaret odası ziyareti, iyi uygulama örnekleri
paylaşımı

10. Uygulamalı atölye çalışmaları:
a. Atölye: Marka Yaratmak, Markalaşmak ve marka yönetimi 
b. Atölye: Türkiye'de ve Dünyada e-Ticaret stratejileri ve
teknikleri

11. İstanbul ticaret odası ve ihracatçılar birliği ziyareti,
12. Balıkesir Is dünyası çalıştayı,
13. Ortak akıl platformunun kurulması,
14. Balıkesir is dünyası strateji belgesinin hazırlanması,
15. Proje kapanış toplantısı