T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından 2019 yılında ilan edilen İşletmelerde Stratejik Yapılanma Mali Destek Programı (SAYA) kapsamında; Balıkesir Karesi Belediyesi, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası’nın iştirakleriyle başlatılan “ Balıkesir İş Dünyasında Değişim ve Gelişim Zamanı” başlıklı projemizin sözleşmesi 29 Mayıs 2020 Cuma günü ajans merkezinde imzalanarak fiili olarak başlatıldı.                                                                          

 

Derneğimiz koordinasyonunda; TR22 Düzey 2 Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin:

-Yönetim altyapılarının geliştirilmesi,

-Kalite ve markalaşma,

-Kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik sağlama,

-Çağın teknolojik dönüşümüne, yüksek nitelikli, verimli ve uluslararası bağlantıları güçlü biçimde entegre olma,

-Dijital pazarlama ve e-ticaret altyapılarını geliştirme süreçlerine katkı sunmak,

-Firmaların dijital unsurlardan yararlanarak pazarlama faaliyetlerini geliştirme,

-Kurumsallaşma ve marka yönetim kabiliyetlerini artırma,

-Yurt dışı pazar araştırması ve fizibilitesi yapma,

-E-ticaret ve dış ticaret alt yapılarını oluşturup ihracat kapasitelerini artırarak ilk önce firmalara daha sonra Balıkesir ekonomisi ve Türkiye ekonomisine katma değer yaratmak amaçlanmaktadır.

 

Projemiz ile işletmelerin kurumsal kaynak yönetimi (ERP)yazılımı kullanabilme, sistemli kurumsallaşma, doğru yönetme, doğru ölçebilme, kaynaklarını etkin kullanabilme, rekabet için doğru kararlar verebilme, iş akış sistemin bütününü görebilme, ileriye yönelik projeksiyonlar yapabilme, dijital pazarlama ve e-ticaret yapabilme kabiliyetleri geliştirilecektir.

Proje uygulama süresince proje ekibi ile sürekli ve düzenli işbirliği içerisinde olacak, proje ekibince verilen görev ve sorumlulukları yerine getirme istekliliği bulunan 30 işletmenin yer alacağı ve 24 ay sürecek olan projemizin içeriğinde;

-Yönetim ve sürdürülebilir altyapının geliştirilmesine yönelik eğitimler,

-Markalaşma ve e-ticaret üzerine uygulamalı atölye çalışmaları,

-Mentörlük destek uygulamaları,

-Teknik geziler, yer alacaktır.

 

Derneğimiz adına ilk kez gerçekleştirilen ve öncelikli hedefimizin işletmelerimize değer katarak, bölgemizdeki diğer işletmelerin de projemizin faaliyetlerinden dolaylı olarak faydalanacağı, Balıkesir’imiz ve ülkemiz adına katma değer sağlamak olduğu projemizin hayırlı olmasını dileriz.

 

Saygılarımızla,

BAGİAD Yönetim Kurulu