AMACIMIZ:
 
1992 yılında kurulan Balıkesir Genç İşadamları Derneği nin ( BAGİAD ) amacı, Anayasamızın öngördüğü esaslara ve Atatürk İlkelerine uygun olarak genç işadamlarının, liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek suretiyle toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin gelişmesinde katkıda bulunmalarını sağlamaktır.
 
VİZYONUMUZ;
 
Toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek katılımcı demokrasinin kökleşmesine ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.
 
 
MİSYONUMUZ;
 
Türkiye'de örgütlenme bilincinin ve sivil girişimlerin katılımcı demokrasinin gelişiminde aktif rol almaları prensibinden yola çıkarak;
• Çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak
• Mevzuatın etkin ve doğru kullanımını sağlamak
• Sivil toplum kuruluşları ve diğer muhataplarımıza güler yüzlü, kaliteli ve adil hizmet vermek,
• Değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak, sürekli öğrenen ve paylaşan bir kuruluş haline gelmektir.